Jag uppfyller de kriterier ni anger, men min ansökan går inte igenom. Varför är det så?

Vi gör alltid en individuell bedömning baserad på information i kreditupplysningen. Tycker du att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kundtjänst så gör vi en granskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *