När jag ansöker om ett nytt lån får jag besked om att jag redan har ett lån trots att jag redan betalat det, varför?

När betalningen går via bankgiro dröjer det ca 1-2 bankdagar innan det registrerats i vårt system. Om ditt förra lån hamnat hos inkasso kan det ta längre tid ändå eftersom det först skall klareras hos inkassobolaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *