Klagomål
Klagomål

Kundinformation om klagomålshantering


Canoxa Capital har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Canoxa Capital inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Canoxa Capital:s motivering till detta.

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget kan du vända dig till Canoxa:s klagomålsansvarige på:

Canoxa Capital
Klagomålsansvarig
Box 5181
102 44 STOCKHOLM
E-Post: kundtjanst@canoxa.se
Telefon: 08-1244 8288
Fax: 08-5511 8775

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du har haft kontakt med.

Normalt är det VD som fungerar som Klagomålsansvarig. Bolagets riktlinjer för klagomålshantering liksom denna information finns tillgänglig på:
www.38an.se och www.extralanet.se.

Missnöjd med vårt beslut

Om du efter prövning inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats:
www.arn.se

 

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Klicka för att ladda ned dokument:
Canoxa Capital AB:s riktlinjer för klagomålshantering

SEKKI