38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
Canoxa Capital har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster och hålla en hög servicenivå till dig som kund. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Canoxa Capital inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rått att få ett skriftligt svar med Canoxa Capital:s motivering till detta.

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget kan du vända dig till Canoxa Capital:s klagomålsansvarige på:
Canoxa Capital AB
Klagomålsansvarig
Box 5181
102 44 Stockholm
E-post: kundtjanst@38an.se
Telefon: 08-1244 8266
Beskriv vad du tycker blivit fel och vem som du har haft kontakt med.
Normalt är det VD som fungerar som Klagomålsansvarig.

Missnöjd med vårt beslut

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden (hemsida och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se.
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende. Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.
Utöver Allmänna reklamationsnämnden kan du även vända dig till Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).